15 noodopvangen asielzoekers gaan sluiten
Binnenland

15 noodopvangen asielzoekers gaan sluiten.

Vanwege de afname van het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt zal het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vijftien locaties sluiten.

De blijkt uit een interview met Gerard Bakker, bestuursvoorzitter van het COA, in De Telegraaf. De krant van wakker Nederland, die zeer subtiel spreekt van 'een asielinvasie', schrijft dat er nu mogelijkheden zijn om de asielzoekers over te brengen naar gewone azc's in plaats van de vele noodopvangen waar de hulpzoekenden nu zitten.

In de afgelopen twee jaar is het aantal asielzoekers dat naar Europa en Nederland komt flink toegenomen. Het overgrote aandeel van de mensen komt uit probleemgebieden als Syrië, Irak, Afghanistan, Pakistan en Eritrea.

Alle artikelen geladen. Overzicht →