45 meldingen over zwijgcontracten
Binnenland

45 meldingen over zwijgcontracten.

Na de ophef over zwijgcontracten met gedupeerden in de zorg hebben tot dusver 45 mensen zich gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

De meldingen hebben betrekking op de medisch specialistische zorg en ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en farmaceutische bedrijven, maakte de inspectie vandaag bekend. De IGZ wijst erop dat dit niet betekent dat het om 45 verschillende gevallen gaat. Meerdere meldingen kunnen over de zelfde zaak gaan. De inspectie neemt met alle melders persoonlijk contact op en wil zo veel mogelijk informatie inwinnen en de contracten inzien. De IGZ bekijkt bij alle meldingen of er ongewenste afspraken zijn gemaakt. Dat is het geval als in de contracten is opgenomen dat mensen moeten zwijgen en beloven niet naar de tuchtrechter te gaan of aangifte te doen. (ANP)

Alle artikelen geladen. Overzicht →