'7 keer dezelfde toets asielzoekers'
Binnenland

'7 keer dezelfde toets asielzoekers'.

Een leerplichtig asielzoekerskind krijgt met een klein beetje pech zeven keer dezelfde entreetoets. Ook het eerste taallesje wordt even vaak voorgeschoteld.

Het ontbreekt het vluchtelingenonderwijs aan heldere afspraken, duidelijke richtlijnen en eenduidige aanpak. Zeker in gemeenten waar schoolbesturen totaal geen ervaring hebben met nieuwkomersonderwijs, maakt deze situatie het er niet beter op. Marieke Postma, adviseur primair onderwijs van LOWAN (Landelijke Onderwijs Werkgroep Asielzoekers en Nieuwkomers), zegt: "De vluchtelingen worden van hot naar her gesleept. Gezinnen verhuizen soms wel tien of elf keer. Dat gesol is een bedreiging voor de ontwikkeling van de kinderen. Ze genieten geen optimaal onderwijs en dat heeft gevolgen voor hun latere leven." Bij al die verplichte verhuizingen in de asielprocedure is bijna geen informatieoverdracht tussen scholen. Dat betekent dat het vaak onduidelijk is welk niveau de vluchtelingen hebben. Sommige scholen schrijven een kind niet uit als het moet verhuizen, zodat een nieuwe school het kind niet op kan nemen in haar bestand. Op deze manier moet er met de collega's waar het kind voorheen naar school ging contact worden gelegd, zo meldt de IJmuider Courant. Uitzwaaien Caroline van Muijen van CNV Onderwijs: "Een lerares vertelde dat zij de kinderen elke middag uitgebreid uitzwaait, omdat zij nooit zeker weet of ze de volgende dag weer aanwezig zijn." Lesgeven aan vluchtelingkinderen vergt enorm veel flexibiliteit en betrokkenheid van leraren. COA Het COA wil ook graag wat zeggen. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan: "Pure overmacht. Wij proberen heel goed rekening te houden met de kinderen. Bijvoorbeeld door verhuizingen te plannen in de vakantie."

Alle artikelen geladen. Overzicht →