Aboutaleb: Pittig gesprek met terror-azc'er
Binnenland

Aboutaleb: Pittig gesprek met terror-azc'er.

In het nieuwe Rotterdamse asielzoekerscentrum Beverwaard zal strikter worden gelet op wangedrag door intolerante vluchtelingen jegens hun mede-ontheemden. Haatuitbarstingen tegen homo's en religieuze minderheden worden er niet geaccepteerd door burgemeester Aboutaleb.
Hij zal zulke dolgedraaide sujetten nog net niet hoogstpersoonlijk aan hun baarden terug naar de grens slepen, maar een 'pittig gesprek' op het politiebureau behoort wel tot de mogelijke sancties. Volgens het AD is solide bewijs geen voorwaarde tot zo'n verplichte conversatie met de dienders uit de havenstad. Het is voldoende als diverse personen in het azc een van huis en haard verdrevene van pesten betichten. Tijdens het politiegesprek wordt aan de asielzoeker uitgelegd dat zijn gedragingen niet erg gewaardeerd worden in de Nederlandse samenleving. "Als je dat een of twee keer op deze manier doet, gaat het rondzingen in het azc", aldus Aboutaleb. "Dan weet iedereen dat hij of zij zich moet gedragen." Volgens een gemeentewoordvoerder maakt zo'n conversatie niet altijd deel uit van een strafrechtelijke procedure. "Iemand kan op het bureau ook uitleg krijgen over de rechten en plichten in Nederland. En in theorie kan de asielzoeker de uitnodiging afslaan." Gay-azc'ers uit Alphen kregen al asiel in 010 Rotterdam herbergt op dit moment reeds een zevental kwetsbare asielzoekers die een opvang in Alphen ontvlucht waren. Terreur tegen homo's was daar schering en inslag. Aboutaleb is geen fan van de aparte opvanglocaties voor seksuele minderheden, omdat volgens hem negatieve consequenties juist voor de onverdraagzame nieuwkomers zouden moeten zijn. "Het slachtoffer moet niet worden aangepakt, maar de dader", stelt de burgervader. Veiligheidsprotocol nieuwe opvang In het kersverse azc zal de bewoners vanaf de start van hun verblijf duidelijk worden gemaakt dat zij de locatie niet tot een Raqqa in de polder mogen omtoveren. Discriminatie en geweld zijn er uit den boze. Aboutaleb: "We vertellen hen dat je met je poten af moet blijven van mensen met een afwijkende opvatting of seksualiteit. Zo niet, dan zijn er ernstige consequenties. In het uiterste geval kan zelfs de toegang tot de asielprocedure worden ontzegd."
Alle artikelen geladen. Overzicht →