Afsplitsers vrezen werkgroep
Binnenland

Afsplitsers vrezen werkgroep.

Een ieder mag in Nederland dan gelijk zijn voor de wet, voor Kamerfracties geldt dit principe binnenkort niet meer. Althans, als een werkgroep die wordt geleid door Roelof Bisschop (SGP) haar zin krijgt. 

De commissie wil namelijk dat parlementariërs die zich in de toekomst van fracties afsplitsen, gediscrimineerd gaan worden wat betreft begroting en spreektijd. Volgens het AD zouden de weglopers daardoor "vrezen dat het parlement straks uit eerste- en tweederangs Kamerleden bestaat".

De voorstellen van Bisschop c.s. zijn overigens niet gericht op de wettelijk vastgelegde rechten van volksvertegenwoordigers. Zij willen echter het reglement van de Kamer op zo'n manier wijzigen dat 'nieuwe fracties' in het Haagse circus minder voorrechten hebben dan de gevestigde partijen. Het gaat om een deel van de privileges waarop de club op het Binnenhof zichzelf in de loop der tijden heeft getrakteerd, zoals extra loon voor fractievoorzitters en potjes voor medewerkers. 

Bisschop vindt dat afgesplitste fracties straks niet meer als echte 'fractie' behandeld moeten worden. Hij wil degenen die met zetel en al vertrekken niet alleen in hun portemonnee treffen maar ook in hun spreekrecht. 

Dit ontmoedigingsbeleid zou op goedkeuring van de meeste Kamerleden kunnen rekenen, maar dat geldt natuurlijk niet voor degenen die doelwit van de aanpassingen zijn. Zo zegt Norbert Klein (ex-50PLUS) dat er aan de Grondwet getornd wordt. "Het is volstrekt onmogelijk om een initiatiefwetsvoorstel te maken, zonder ondersteuning. Dat lukt je niet in je eentje. Dit is gewoon een strafexpeditie tegen afgesplitste Kamerleden", aldus Klein.

D66, bij monde van Fatma Koser Kaya, vindt het te ver gaan om nieuwkomers wat betreft privileges te discrimineren. "Een vorm van ondersteuning voor afgescheiden fractieleden moet mogelijk zijn. Er moet toch iemand de telefoon kunnen opnemen als een Kamerlid in een debat zit", aldus Kaya. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →