Afwijzen 800 Wob-verzoeken is oké
Binnenland

Afwijzen 800 Wob-verzoeken is oké.

Ruim achthonderd Wob-verzoeken, bezwaarschriften en klachten wees de gemeente in Oss af, die allemaal werden verstuurd door een man en een vrouw. Die afwijzing was terecht, oordeelde de rechtbank in Den Bosch vandaag. 

De man stuurde in juni en juli vorig jaar minstens 323 verzoeken om informatie naar de gemeente. De vrouw wist in diezelfde periode 256 verzoeken op te sturen.  Daarnaast richtte het tweetal zich nog eens honderden malen schriftelijk tot de gemeente, weet Omroep Brabant.

De gemeente wees de informatieverzoeken af omdat er volgens hen sprake was van misbruik van recht, waarop het duo naar de rechter stapte. Die oordeelde dat het de twee niet te doen was om het opvragen van informatie. De rechter dacht dat de man en de vrouw enkel het ambtelijk apparaat van de gemeente zeer zwaar belastten door op "een uiterst respectloze manier hun ongenoegen over de gang van zaken bij de gemeente te uiten."

Alle artikelen geladen. Overzicht →