Alarm: populaties wilde dieren krimpen aanzienlijk
Buitenland

Alarm: populaties wilde dieren krimpen aanzienlijk.

Het gaat niet goed, zeg maar erbarmelijk, met de populaties van wilde dieren. Vanaf 1970 is dit in 48 jaar tijd met zestig procent afgenomen.

Volgens het Wereld Natuur Fonds ligt de oorzaak bij de mens, die massaal leefgebieden vernietigt door onder meer landbouw en overexploitatie.

Volgens het tweejaarlijkse Living Planet Report over de wereldwijde biodiversiteit zijn groepen wilde dieren in de tropen en in zoetwatergebieden het meest geslonken.

In moerassen, rivieren en delta's was de afname 83 procent, vooral door de aanleg van stuwdammen, landbouwprojecten en vervuiling. In de tropen van Zuid- en Midden-Amerika gingen populaties met maar liefst 89 procent achteruit. Het WNF zegt dat sinds 1970 ook 20 procent van het Amazonewoud is verdwenen.

Wat kunnen we doen om in te grijpen? De oplossing ligt niet ver bij de oorzaak vandaan. Als de mens de oorzaak is, is de mens ook de oplossing. Daarbij zal er gekeken moeten worden naar duurzame keuzes op het gebied van voedsel, energie en grondstoffen. 

Op deze website van het IUCN kunt u per diersoort bekijken of het goed met hen gaat, of dat uitsterven op de loer ligt.

Alle artikelen geladen. Overzicht →