'Allochtone agent veel vaker corrupt'
Binnenland

'Allochtone agent veel vaker corrupt'.

Hee, een rapport over onze toch al zo perfect functionerende Nationale Politie. Spannend! Wat zou daar  allemaal voor moois instaan?

*blader blader blader*

Oei! Wat lezen wij daar? "Allochtone agenten zijn vaker corrupt dan autochtone agenten."

Nouja zeg! Zouden die onderzoekers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, die dit rapport hebben geschreven, soms 'RACIST!' en 'XENOFOOB!' zijn?

Nee, het blijken gewoon de harde feiten. Snoeiharde, maar heel erg ware feiten:

"De betrokken allochtone ambtenaren worden geconfronteerd met het probleem van de dubbele loyaliteit: de sterke banden met de eigen achterban mogen niet worden verloochend, maar tegelijkertijd bekleden zij in de handhavingsorganisatie die meer diversiteit in haar geledingen wil aanbrengen een voorbeeldfunctie."

Jeetje. En dat terwijl de Nationale Politie naast het bezoeken van iftars en het voeren van discussies over hoofddoekjes als uniform juist zo druk bezig is geweest met het aantrekken van allochtoon personeel, want aangiftes niet opnemen en misdaad niet bestrijden wegens onderbezetting maar wel auto's kunnen flitsen en 'online discriminatie' willen bestrijden kun je ook heel inclusief doen natuurlijk. 

Nu maar hopen dat dit rapport gewoon een incidentje is op een verder uitstekende staat van dienst...  Oh, wacht.

Alle artikelen geladen. Overzicht →