'Almeloërs zijn straatarm'
Binnenland

'Almeloërs zijn straatarm'.

De gemeente Almelo verwacht over 2016 een tekort van 2,5 miljoen euro op bijstandsuitkeringen. Ambtenaar Peter van Heteren stelt dat armoede een urgent probleem is in het Overijsselse plaatsje.

Dit blijkt volgens Tubantia uit het aantal huishoudens dat in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. In 2015 betrof dit 3.600 gehonoreerde aanvragen.

In Almelo wonen ongeveer 33.000 gezinnen waarvan om en nabij de tien procent een minimuminkomen heeft. Deze mensen kunnen als bijvoorbeeld de wasmachine naar de knoppen gaat een beroep doen op bijzondere bijstand. Het budget van de gemeente voor bijzondere bijstand was in 2015 1 miljoen euro. Uiteindelijk werd er 1.3 miljoen euro gespendeerd en ook voor dit jaar wordt er een overschrijding verwacht.

Alle artikelen geladen. Overzicht →