Ambtenaar 020 gooide eigenhandig collega eruit
Binnenland

Ambtenaar 020 gooide eigenhandig collega eruit.

De hoogste ambtenaar van Amsterdam, de gemeentesecretaris, heeft een collega eigenhandig en zonder het college van de hoofdstad te informeren, op straat gegooid. Wethouders zijn nu pissig, want zij waren juist erg tevreden over het werk van de directeur.

Laatste slachtoffer van de machtsstrijd aan de Amstel is Hetty Vlug. Zij was tot twee weken geleden directeur Jeugd, Zorg en Onderwijs en daarmee chef van circa zevenhonderd ambtenaren. Zonder dat betrokken wethouders Eric van der Burg (Zorg) en Simone Kukenheim (Onderwijs en Jeugd) dit wisten werd ze weggestuurd wegens 'belangrijke verschillen van inzicht over de ambtelijke sturing'.

Op de werkvloer was ze juist onomstreden. "De meeste medewerkers waren heel blij met haar," zegt een ex-collega tegen Het Parool.

Het is niet de eerste keer dat gemeentesecretaris Arjan Van Gils het verwijt krijgt eigenhandig te werk te gaan. Onder zijn leiding zijn drie van de zes leden van het management de laan uitgestuurd.

"Het draagvlak voor Van Gils is niet groot onder ambtenaren," aldus een ingewijde. Er zou sprake zijn van machtsstrijd tussen Van Gils en de politieke bestuurders.

Alle artikelen geladen. Overzicht →