'Amsterdam = ongezond'
Binnenland

'Amsterdam = ongezond'.

Uit metingen van de GGD Amsterdam komt naar voren dat in maar liefst veertig procent van de Amsterdamse straten waar de luchtkwaliteit vorig jaar is gemeten, de Europese norm voor stikstofdioxide is overschreden.

De gemeenteraad nam deze maand een nieuw maatregelenpakket aan voor gezonde lucht, zo weet het Parool. In 2025 wil de stad emissievrij zijn. Twee maanden geleden bleek uit onderzoek van Milieudefensie al dat Amsterdam het hoogste aantal plekken heeft waar de luchtverontreining de maximale norm overschrijdt. De milieuorganisatie is een rechtszaak begonnen tegen de staat, om gezonde lucht te eisen.

Geen woorden maar daden

Ook is Milieudefensie niet onder de indruk van het plan van de stad om over negen jaar emissievrij te zijn. Anne Knol van Milieudefensie zegt: "Prachtige woorden, maar we willen daden. Het schiet niet erg op in Amsterdam. Vervuilende personenauto's worden bijvoorbeeld niet aangepakt door de gemeente, terwijl steden als Rotterdam en Utrecht een milieuzone hebben aangelegd om de meest vervuilende auto's te weren. Amsterdam neemt haar eigen ambities totaal niet serieus."

Alle artikelen geladen. Overzicht →