Asielzoekers weigeren werk, want levert te weinig op
Binnenland

Asielzoekers weigeren werk, want levert te weinig op.

Er blijken in Nederland statushouders rond te lopen die werk weigeren omdat ze naar eigen zeggen te weinig overhouden. In het ergste geval kunnen zij per maand maar 196 euro vrij spenderen. En dan kies je natuurlijk liever voor geld waar je niets voor hoeft te doen.

Sinds 2008 zijn statushouders verplicht om een eigen bijdrage te leveren aan het COA in de kosten van hun opvang en levensonderhoud. Zo is er bijvoorbeeld Mohannad El Jechi, een door de Volkskrant gevolgde vluchteling die aan de slag kon als appelplukker. Na het betalen van alle vaste lasten zou de arme donder maar 196 euro overhouden. El Jechi: "Een COA-medewerker zei tegen mij: weet je zeker dat je voor dat bedrag dertig dagen appels wil plukken? Zo niet, dan kun je het contract maar beter verscheuren."Dat laatste deed de statushouder uiteindelijk ook.

Volgens het COA zelf klopt daar helemaal niets van en motiveren zij mensen juist om aan de slag te gaan. Een woordvoerster zegt: "Ik weet niet wat mijn collega heeft gezegd en kan daar geen uitspraken over doen. Niet alleen de centjes tellen, maar ook de werkervaring opdoen en de taal leren is belangrijk."

Verantwoordelijkheidsgevoel

Ook acht het COA het van belang de asielzoeker aan te spreken op hun verantwoordelijkheidsgevoel. De woordvoerster zegt: "Door het verrichten van betaald werk drukken opvangkosten niet uitsluitend op de samenleving."

Zwartwerk

Toch werd er bij het invoeren van de eigen bijdrage door vluchtelingen al gevreesd voor de geringe financiële prikkel om arbeid te verrichten. ChristenUnie-Kamerlid Ed Anker gaf destijds aan dat de maatregel kon zorgen voor het minder snel accepteren van een baan en het juist sneller accepteren van zwartwerk.

Momenteel zitten er ongeveer 30.000 mensen in een asielzoekerscentrum. Hiervan hebben 13.000 mensen een verblijfsvergunning. Zij mogen fulltime aan de slag.

Op Twitter kan men de werkweigering niet echt waarderen:

Alle artikelen geladen. Overzicht →