Aso-azc-aanpak = complete megafaal
Binnenland

Aso-azc-aanpak = complete megafaal.

Eind vorig jaar werden in Amsterdam en Hoogeveen twee speciale opvanglocaties geopend, speciaal om overlastgevende nieuwe Nederlanders in te huisvesten. Een doorslaand succes dat dat is, joh! Naast het feit dat de belastingbetaler 177.000 euro per overlastgever neertelt, is een groot deel van hen inmiddels in de illegaliteit verdwenen en staan de locaties nagenoeg leeg.

Onderzoek van De Volkskrant heeft uitgewezen dat er in de eerste vier maanden na opening slechts 36 mensen (tijdelijk) gehuisvest werden. Het zit dus verre van vol, wat op zich goed is want dat betekent dat Nederland niet veel mensen als overlastgevers aanmerkt. Dat komt volgens het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) doordat eerst "afgetast wordt om te kijken of alles volgens plan verloopt".

U dokt: 177.000 euro per asielzoeker

Het überhaupt opengaan van de locaties kostte de belastingbetaler in totaal 1,2 miljoen euro. Met slechts zeven bewoners komt dat neer op 177.000 euro per persoon. Het COA probeert dat te bagetaliseren door te stellen dat in dat bedrag ook personeels- en verbouwingskosten zijn opgenomen.

Toch is men positief gestemd, want hoe meer aso-asielzoekers een plekje in de speciale opvang krijgen, hoe lager de kosten per persoon worden. Rare insteek. Het bedrag per persoon wordt dan weliswaar lager, het totaalbedrag natuurlijk veel hoger.

NL: Waar zijn de relschoppers nou gebleven?

Nog een succesverhaaltje: de asielzoekers die in één van de locaties gepropt worden zijn ontspoord en moeten met speciale begeleiding weer op het rechte pad gesleept worden. Des te opmerkelijker is het feit dat van de 36 personen, er alweer twintig vertrokken zijn. Van tien van hen heeft Nederland geen idee waar zij zich inmiddels bevinden. U zou mogen verwachten dat men als overlastgever bekende mensen in de smiezen houdt, toch?

Alle artikelen geladen. Overzicht →