'Asscher liet wet overtreden voor AOW'ers'
Buitenland

'Asscher liet wet overtreden voor AOW'ers'.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) heeft ervoor gezorgd dat AOW’ers in door Israël gecontroleerd gebied een hogere uitkering krijgen dan waar ze recht op hebben. De minister zou hebben ingegrepen toen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in 2013 inwoners van door Israël bezette gebieden wilde korten op hun AOW. De gebieden worden niet erkend door Nederland, waardoor het verdrag dat met Israël is gesloten over sociale zekerheid niet van toepassing is.

Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad (betaalmuur). Asscher zou na overleg met premier Rutte en toenmalig BuZa-minister Timmermans opdracht hebben gegeven door te gaan met het volledig betalen van de AOW in bezet gebied. Uit interne documenten blijkt volgens NRC dat de regering druk voelde door een lobby van belangenorganisaties.

Pas eind vorig jaar legde de minister een uitzonderingspositie voor de betrokkenen vast in een juridische constructie. Die stoelde volgens NRC echter op de onjuiste redenering dat mensen niet konden weten dat ze gekort moesten worden. Ze wisten dat wel degelijk, omdat ze via parlement en SVB werden ingelicht.

Omdat het belastingverdrag in bezet gebied niet geldt, betaalt de SVB ook belasting voor de betrokkenen. Daardoor krijgen ze een hoger bruto- én nettobedrag dan AOW'ers in Nederland, aldus de krant.

Asscher: 'Fouten'

In een reactie aan de NRC erkent Asscher dat er fouten zijn gemaakt door de SVB en het ministerie van Sociale Zaken. "De SVB herkende niet dat mensen in door Israël bezet gebied woonden en heeft ze daarom jarenlang te veel betaald. En de regeling om dat te rechtvaardigen is niet tijdig gecommuniceerd. Daar mogen individuen niet de dupe van worden en zeker geen overlevenden van de Holocaust."

Alle artikelen geladen. Overzicht →