'Let op spanningen tussen Turkse kinderen'
Binnenland

'Let op spanningen tussen Turkse kinderen'.

Na de mislukte coup in Turkije moeten docenten van basis- en middelbare scholen extra alert zijn op spanningen tussen Turkse kinderen na de schoolvakantie. Het ministerie van Onderwijs gaat scholen de komende weken hierover informeren, om escalatie te voorkomen.

"Ze horen hierover van hun ouders of tijdens een vakantie in Turkije. We houden er rekening mee dat het best spannend kan worden zodra de scholen weer beginnen", zegt Klaas Hiemstra van School en Veiligheid, een stichting gefinancierd door het ministerie van OCW. 

Volgens Hiemstra moeten de docenten er vanaf dag één op letten: "Bespreek met leerlingen wat er in Turkije is gebeurd en vraag wat ze vinden. Leg uit dat kinderen hun mening mogen hebben, maar dat er respect moet zijn voor andere opvattingen. Ook moeten ze elkaar laten uitpraten. Docenten zelf dienen onpartijdig zijn", stelt Hiemstra in het AD. "De kwestie is niet met een gesprekje van tien minuten afgedaan. Blijf alert op spanningen. Wat gebeurt er op het plein of in de fietsenstalling? Docenten moeten elkaar op de hoogte houden van wat ze zien en horen."

De stichting gaat nu kijken hoe de scholen geïnformeerd gaan worden. Vast staat dat scholen met een grote populatie aan Turkse koters extra op de informatie wordt gewezen.

Alle artikelen geladen. Overzicht →