Belgen: Niet integreren = wegwezen
Buitenland

Belgen: Niet integreren = wegwezen.

Mensen die naar België migreren moeten een verklaring gaan ondertekenen dat ze zich willen aanpassen aan de Belgische cultuur. Wie weigert, wordt teruggestuurd naar het land van herkomst. Wie zijn best niet doet, kan zijn verblijfsvergunning verliezen.
De federale regering van België keurde gisteren de tekst van de "nieuwkomersverklaring" goed, weet Het Laatste Nieuws. Elke buitenlander die langer dan drie maanden in België wil blijven moet deze verklaring ondertekenen. Maar: het geldt niet voor EU-burgers, asielzoekers en studenten. De controle wordt uitgevoerd door de Dienst Vreemdelingenzaken, die verschillende criteria hanteert: het volgen van een integratiecursus, het spreken van een van de talen, het hebben van werk of het volgen van een opleiding zijn daar onderdeel van. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) heeft jaren gepleit voor een dergelijke Nieuwkomersverklaring en is dan ook blij. De verklaring moet in het najaar van kracht worden.
Alle artikelen geladen. Overzicht →