Beoordelingsgesprekken zinloos en geldverkwisting
Binnenland

Beoordelingsgesprekken zinloos en geldverkwisting.

Het jaarlijks terugkerend fenomeen is met een kostenplaatje van jaarlijks een miljard euro geldverspilling en daarnaast een megafrustratie voor de werknemer.

Iedereen die participeert op de arbeidsmarkt zal het hebben meegemaakt, op het moment dat uw einddatum contract nadert wordt u door uw leidinggevende verordonneerd om plaats te nemen op zijn kantoor.

Na de gebruikelijke oude koeien volgt er een evaluatie over uw functioneren. Tijd- en vooral pure geldverspilling, zo concludeert Kilian Wawoe in zijn gloedjenieuwe boekwerk Het Nieuwe Belonen.

Wat gaat er allemaal fout met evaluatiegesprekken? Wawoe noemt het beoordelingsproces niet eerlijk: "Prestatiebeoordelingen hangen maar voor een heel klein deel hangen samen met de prestatie. Dat klinkt tegenstrijdig, maar het blijkt dat als je één iemand laat beoordelen door verschillende personen, de beoordelingen flink uit elkaar liggen."

Wawoe vervolgt: "Zo worden mannen over het algemeen beter beoordeeld dan vrouwen en mensen met een grotere mond krijgen ook een betere beoordeling. Een beoordeling zegt vaak meer over de beoordelaar dan over de beoordeelde."

Kilian pleit voor begeleiding met de toekomst in gedachten en niet voor de spreekwoordelijke oude koe. "Als je echt goed wilt worden in je vak, heb je meer aan een regelmatige beoordeling van je recente prestaties, dan aan één keer per jaar een gesprekje over hoe je het vond gaan. Je leert meer als je terugkoppeling en coaching krijgt van je baas, met inhoudelijke kritiek waar je echt van kunt leren."

Alle artikelen geladen. Overzicht →