Bestuurlijke puinzooi 020 kost geld
Binnenland

Bestuurlijke puinzooi 020 kost geld.

De gemeente Amsterdam heeft zijn zaken niet op orde en dat kost de burger handenvol geld: overboekingen gaan mis, rapportages zijn niet goed, besluiten vallen zonder genoeg informatie. Het is niet duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is, problemen worden niet opgelost en afspraken niet nagekomen. En de gemeenteraad heeft er niet goed genoeg op gelet.
Allemaal niet nieuw, maar wel nieuw is dat de gemeente het nu ook doorheeft. De gemeentelijke enquêtecommissie die de jarenlange financiële puinzooi onder de loep nam bracht vandaag haar rapport uit, weet het ANP. Alle betrokkenen hebben steken laten vallen, oordeelt de commissie. Binnen de gemeente gaat jaarlijks zo'n 6 miljard euro om. De periode 2002-2014 werd gekenmerkt door financiële missers. Er waren dubbele overboekingen, verkeerde uitbetalingen (188 miljoen in plaats van 1,88 miljoen), grote projecten liepen financieel uit de hand en burgers klaagden over wat er met hun belastinggeld gebeurde. Als dat nou eens allemaal verbetert, dan kan dat de stad tientallen miljoenen euro's per jaar opleveren, denkt de commissie, die met vijftien aanbevelingen komt. Bijna honderd mensen zijn gehoord. Onder hen Lodewijk Asscher, wethouder financiën tussen 2006 en 2012. 'Afspraak blijkt geen afspraak' "Afspraken binnen de gemeente Amsterdam blijken niet altijd afspraken te zijn", staat in het rapport. Burgemeester en wethouders hadden meer aandacht en prioriteit moeten geven aan de financiële functie, vindt de commissie, onder leiding van CDA'er Marijke Shahsavari. De raad heeft te weinig afgedwongen dat het college met verbeteringen kwam, en de ambtelijke top had weer te weinig aandacht voor de problemen. De commissie bepleit een 'zorgplicht' voor de hele financiële functie die bij de wethouder financiën komt te liggen. Die is dan aan te spreken op een duidelijk taken- en verantwoordelijkhedenpakket. Ook moet de gemeenteraad de begroting en jaarrekening veel nauwkeuriger gaan behandelen.
Alle artikelen geladen. Overzicht →