Bijna driekwart in bijstand 030 is allochtoon
Binnenland

Bijna driekwart in bijstand 030 is allochtoon.

Bijna driekwart van de ruim 13.000 bijstandsgerechtigden in Utrecht heeft een migrantenachtergrond. Dat blijkt uit cijfers van het CBS, opgevraagd door de fractie van Stadsbelang Utrecht.

Van de 13.280 Utrechters die geld van de gemeente krijgen hebben 9.610 een migrantenachtergrond, dat is volgens het AD 72,3 procent. Binnen die groep zijn het vooral Turken. Er zijn minder Utrechters met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond.

De langdurige bijstrandstrekkers zijn vaak eerste generatie migranten. De Stadsfractie wil er aan werken dat die groep aan het werk kan. Veel hebben een taalachterstand en moeten daarom op cursus. Ook zal er een verplichte tegenprestatie komen voor het ontvangen van bijstand.

Alle artikelen geladen. Overzicht →