Bootvluchtelingen vooral vrouwen en kinderen
Buitenland

Bootvluchtelingen vooral vrouwen en kinderen.

Het afgelopen jaar was er nogal eens de kritiek dat de bootvluchtelingen die Europa binnenkwamen vooral uit jonge, viriele mannen zouden bestaan. Inmiddels is echter meer dan de helft van de vluchtelingen vrouw of kind.
Dat schrijft Trouw vanmorgen. In augustus 2015 was slechts een derde van de aangekomen migranten vrouw- of kindmensch. Hoe dit kan is onduidelijk, zo zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND): "Er is geen beleidswijziging die de trend verklaart." Hulporganisatie VluchtelingenWerk denkt echter dat dit komt omdat het over laten komen van vrouw en kind tegenwoordig een stuk moeilijker is dan voorheen: "Van oudsher gaan de mannen in meerderheid in de boten. Zij vragen eerst asiel aan, krijgen een vergunning en verzoeken vervolgens om gezinshereniging. Dan komen vrouw en kinderen later met een vliegtuig op een veilige en legale manier over." Het feit dat het nu allemaal veel langer duurt voordat er zekerheid is over de situatie van manlief doet de vluchtelingen besluiten om ook vrouw en kind op een gammel bootje te laten stappen. Ook zijn er nogal wat geruchten onder vluchtelingen dat Europa van plan is een hoge muur te bouwen om iedereen buiten te houden, zo weet VluchtelingenWerk: "De onzekere situatie in Europa geeft een extra impuls om nu op weg te gaan, denken wij. Mensen willen maar vast hier zijn voor de hekken helemaal dicht zijn."
Alle artikelen geladen. Overzicht →