'Box 3 is diefstal'
Binnenland

'Box 3 is diefstal'.

De vermogensrendementsheffing is in strijd met Europees recht en kan leiden tot oneigenlijke ontneming, ofwel diefstal. Het maakt niet uit hoeveel je vermogen oplevert: iedereen betaalt er hetzelfde percentage belasting over. Dat leidt tot willekeur, schrijft advocaat-generaal René Niessen in een advies aan de Hoge Raad.
Volgens de superadvocaat leidt het uitgebeitelde percentage van 4 procent tot maatschappelijke onrust. Dat percentage werd eind jaren '90 verzonnen tijdens een periode van economische voorspoed. Hoewel die 4 procent tegenwoordig al lang niet meer gehaald wordt moet iedereen nog wel 30 procent van dat percentage afstaan aan de fiscus. Niet eerlijk, vindt Niessen. "Wanneer dit vaste percentage belasting niet kan worden betaald uit de opbrengst van het vermogen is er sprake van een oneigenlijke ontneming," schrijft Niessen in zijn advies aan de Hoge Raad. Het ministerie van Financiën is het niet eens met het advies van Niessen. Volgens staatssecretaris Wiebes hebben eerdere uitspraken van het Europese Hof al laten zien dat de heffing is toegestaan en valt het bovendien "binnen de ruime beoordelingsmarge" die wetgever toekomt, aldus een verklaring. Wiebes snapt wel dat mensen boos worden over de heffing. Het kabinet wil dan ook op termijn een heffing over het daadwerkelijk genoten rendement. Dat moet wel zorgvuldig worden voorbereid, benadrukt het ministerie. Rond Prinsjesdag wil het kabinet de voortgang op dit terrein meedelen.
online surveys
Alle artikelen geladen. Overzicht →