Christenen worden verdreven
Buitenland

Christenen worden verdreven.

Niet de religie van de vrede, maar de heidenen verdrijven de christenen in Engeland en Wales. Een onderzoek uit 2015 onder de eilandbewoners wijst uit dat ruim 48 procent van de mensen geen geloof meer nastreeft. In 2011 was dat nog 25 procent.

Het percentage christenen ligt bij het laatste onderzoek op iets minder dan 44 procent. Daaronder vallen de katholieken, anglicanen en alle andere christelijke stromingen. Alleen al de Anglicaanse stroming is van 44,5 procent in 1983 naar slechts 19 procent in 2014 afgegleden, weet Sky News. Stephen Bullivant, hoogleraar theologie en ethiek aan St. Mary's Catholic University in Twickenham zegt dat het grootste probleem is om mensen die christelijk worden opgevoed te behouden voor de kerk. Het onderzoek inclusief rapport zal vandaag worden gepresenteerd in het Lagerhuis.

Alle artikelen geladen. Overzicht →