CO2-uitstoot in NL toch met 4% gestegen
Binnenland

CO2-uitstoot in NL toch met 4% gestegen.

Nederland is bezig met allerlei maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Vandaag meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat in 2015 de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland juist met ongeveer 4 procent is gestegen ten opzichte van 2014.

De stijging is vooral te wijden aan een hogere uitstoot van CO2 door meer energieproductie met steenkoolcentrales en een koudere winter in 2015 ten opzichte van 2014.

De hoeveelheid broeikasgassen komt door deze stijging zelfs boven die van het Kyoto-basisjaar 1990, dat als referentiepunt wordt gebruikt om de jaarlijkse uitstoot mee te vergelijken. De CO2-uitstoot lag in 2014 voor het eerst onder het niveau van dat basisjaar, maar nam in 2015 met 4,5 procent toe. In 2020 moet Nederland een afname van 6 procent hebben gerealiseerd.

Alle artikelen geladen. Overzicht →