Criminele vreemdeling bijna nooit uitgezet
Binnenland

Criminele vreemdeling bijna nooit uitgezet.

Ondanks de in 2012 versoepelde regels voor uitzetting van criminele vreemdelingen, blijkt het in de praktijk lastig te zijn om vreemdelingen die zich misdragen ook daadwerkelijk het land uit te zetten. 

De versoepeling van de regels had naar schatting tot 475 intrekkingen van verblijfsvergunningen kunnen leiden, maar dat aantal wordt lang niet gehaald. Zo werden volgens de IND in 2016 tachtig vreemdelingen (reguliere migranten, niet asielzoekers) uitgezet door crimineel gedrag. 

Min of meer wordt de regel gehanteerd dat hoe langer iemand in Nederland is, hoe zwaarder het delict moet zijn om een verblijfsvergunning te kunnen intrekken. Hoewel de normen voor deze schaal zijn aangepast, komt het in de praktijk dus meestal niet tot uitzetting omdat rechters hier geregeld een stokje voor steken. Daarbij is de vraag of het intrekken van een verblijfsvergunning ons kikkerlandje nou wel echt veiliger maakt, omdat veel van hen ons land helemaal niet zouden verlaten en in het criminele circuit belanden. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →