CU verlangt naar meer mannen
Binnenland

CU verlangt naar meer mannen.

Op basisscholen werken doorgaans weinig tot geen mannelijke leerkrachten. De ChristenUnie komt vandaag met een plan op de proppen om daar verandering in te brengen.
Volgens de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) werkten in 2014 110.752 juffen (86 procent) tegenover 17.733 meesters (veertien procent) in het basisonderwijs. De verwachting is dat het percentage mannen nog verder daalt, schrijft het AD. De ChristenUnie komt nu met een voorstel waarmee uiteindelijk 25 tot 30 procent mannen voor de klas zouden moeten staan. "Diversiteit is goed voor iedere organisatie, ook voor het onderwijs", stelt Kamerlid Eppo Bruins. Daarom wil de gristenpartij dat de nadruk op zorg wordt geschrapt in de lerarenopleiding, zodat de Pabo aantrekkelijker wordt voor mannen. Ook vindt Bruins dat mannen een baangarantie moeten krijgen, zodat het gemakkelijker wordt om een fulltime leraar aan te stellen en dat zij-instromers makkelijker docent kunnen worden.
Alle artikelen geladen. Overzicht →