D66 wil kindertaal in rechtszaal
Binnenland

D66 wil kindertaal in rechtszaal.

De Democraten66 hebben uitgevogeld hoe het komt dat burgers weinig vertrouwen hebben in de rechtspraak. Dat komt niet doordat er maar lukraak op los gevonnist wordt, met soms de meest onbegrijpelijke straffen. Nee, volgens Kamerlid Maarten Groothuizen is dat te wijten aan 'de moeilijke taal' die rechters bezigen en waar laagopgeleidiërs niets van begrijpen.

En dus wil D66 dat er aanpassingen komen. Uitspraken zouden moeten worden geschreven op taalniveau B1. Dat is het op twee na laagste taalniveau en staat voor eenvoudig taal met veel voorkomende woorden en actieve, korte zinnen. 

"In plaats van te zeggen dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan het 'met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening wegnemen van een levensmiddel', kun je ook zeggen dat iemand een blikje cola heeft gestolen, zei Groothuizen in het NOS Radio 1 Journaal. "Dat maakt juridisch gezien geen verschil."

De D66’er gaat vandaag, bij de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid, een voorstel doen. Dat krijgt naar eigen zeggen steun van de andere coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie.

Alle artikelen geladen. Overzicht →