De bevolking groeit door migratie
Binnenland

De bevolking groeit door migratie.

De Nederlandse bevolking is in de eerste helft van dit jaar gegroeid met 43.000 mensen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hebben vooral migranten een cruciale rol gespeeld in die groei.

Zo'n tachtig procent van de groei werd veroorzaakt door nieuwkomers. In het afgelopen half jaar schreven ruim 99.000 immigranten zich in bij een gemeente. Dit is volgens het onderzoeksbureau het hoogste aantal ooit gemeten. De grootste groepen immigranten kwamen uit Syrië (15.000) en Eritrea (2.000). Ook is er groei te zien in het aantal Oost-Europeanen in Nederland. Hierbij ging het vooral om immigratie uit Roemenië en Bulgarije. 

Ruim 64.000 mensen verlieten Nederland, dit brengt het migratiesaldo op 35.000. Dit is tweemaal zoveel als een jaar terug, schrijft NRC. "Dit is het geval bij autochtone Nederlanders en mensen met een Turkse herkomst."

Alle artikelen geladen. Overzicht →