Den Haag casht door asielzoekers
Binnenland

Den Haag casht door asielzoekers.

De hofstad maakt een fraaie winst op de bouw van vijftien woningen voor statushouders op Ypenburg, blijkt uit een brief van wethouder Joris Wijsmuller aan de gemeenteraad.

Den Haag kan zich verheugen op een positief resultaat van ruim twee ton, en dat zou op lange termijn zelfs nog meer kunnen worden. 

In totaal moeten er 2.166 statushouders in de hofstad onderdak krijgen. Aan de nieuw te bouwen huizen voor deze lieden hangt volgens de wethouders een prijskaartje van 3,7 miljoen euro. 

De gemeente gaat de woningen vervolgens zelf exploiteren, weet Omroep West. Bovenop de huur die Den Haag van de statushouders gaat vangen, krijgt de gemeente van het Rijk een bijdrage van negen ton. Dat alles leidt tot een positief resultaat van 244.000 euro. 

Verkoop 

De huizen mogen na tien jaar worden verpatst aan woningcorporaties, waarna de gemeente nog eens casht. De gang van zaken wordt niet door iedereen met veel vreugde ontvangen. "Deze miljoeneninvestering is niet uit te leggen naar onze stad met een record werkloosheid en allerlei grootstedelijke problematiek", vindt raadslid Arjen Dubbelaar van Groep de Mos. "We hebben het hier over nieuwbouw woningen en honderden statushouders nog eens extra bovenop de wettelijke taakstelling. Dit is echt onbegrijpelijk".

Alle artikelen geladen. Overzicht →