DENK wordt anderhalve ton gekort op fractiebijdrage
Binnenland

DENK wordt anderhalve ton gekort op fractiebijdrage.

Fracties in de Tweede Kamer krijgen ieder jaar een bijdrage. Die bijdrage is bedoeld voor zaken als het inhuren van personeel en overige kosten. Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk hebben vorig jaar een dubbele  bijdrage opgestreken. Eerst als groep Kuzu/Öztürk en vervolgens als DENK. Nu moeten ze terugbetalen.

Dat betekent dat de Tweede Kamer dit jaar een bedrag van 146.000 euro minder uitkeert aan DENK.

Volgens onze vrienden van The Post Online hebben alle andere fracties wél een controleverklaring, opgesteld door de eigen controlerend accountant, ingestuurd waaruit blijkt dat de financiële verantwoording voor 2017 'een getrouw beeld geeft en de ontvangen bijdrage rechtmatig is aangewend'.

Alle artikelen geladen. Overzicht →