Dienstplicht al snel dwangarbeid
Binnenland

Dienstplicht al snel dwangarbeid.

CDA wil dienstplicht invoeren, maar het plan lijkt onrealistisch omdat het op dwangarbeid lijkt. 

Het CDA vindt dat mensen zes maanden in dienst moeten bij de krijgsmacht, politie, zorginstellingen of in het onderwijs. Nu blijkt dit plan onrealistisch, meldt Trouw.

Dit komt omdat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dwangarbeid verbiedt. De enige uitzondering op het dwangarbeidverbod is militaire dienst. Alleen denken Europese rechters dat Nederlandse jongeren hier niet voor kiezen. 

Alle artikelen geladen. Overzicht →