Dit laten wij u niet zien, denkt DENK
Entertainment

Dit laten wij u niet zien, denkt DENK.

De Turkse/Marokkaanse/Surinaamse broeders en zusters van allochtonenbeweging DENK zijn bang voor de media. Ze vinden dat de mainstreammedia geen aandacht schenken aan huilsoos DENK. Gelukkig komt DENK op Facebook met een filmpje waarin de hokjesdenkers uitleggen hoe de wereld in elkaar zit aan de hand van een stukje geschiedenis.

Het kwartet van DENK begint over Montesquieu, de man die de trias politica uitvond. Ze merken daarbij op dat er inmiddels een vierde macht is. En die vierde macht, daar valt PowNed ook onder. De vierde macht is het medialandschap en de media laten niet zien wat goed is in deze wereld, denkt DENK. DENK denkt dan ook dat de media hun filmpje niet laten zien.

De PowNed-webredactie heeft er dus ook vrij lang over vergaderd of wij inderdaad het filmpje moeten laten zien, aangezien we ons ook best wel scharen onder de mainstreammedia. Met een klap van de hamer heeft de hoofdredacteur van de PowNed-webredactie bedacht om illuminatie de vinger te geven en toch maar te openbaren dat wat we niet zouden laten zien.

Let op wanneer u weer iets bekijkt in de media. De media zoeken uit, de media schrijven op naar waarheid en de media maken vooral DENK monddood. Mocht u weer een filmpje ergens zien waarin gezegd wordt dat DENK niet voor de camera wil verschijnen, is dat eigenlijk andersom. De Erdogan-adepten willen wel, maar de media wil hun niet voor de camera. Enfin, geniet van dit stukje cabaret:

Alle artikelen geladen. Overzicht →