Dordtse fabriek lekt 2.730 kilo giftige formaldehyde
Binnenland

Dordtse fabriek lekt 2.730 kilo giftige formaldehyde.

De Dordtse fabriek Dupont heeft vandaag bekendgemaakt tussen 10 en 12 augustus zo'n 2.730 kilo van de kankerverwekkende stof formaldehyde gelekt te hebben. 

De fabriek zegt dat de lek geen gevolgen heeft gehad voor omwonenden en de omgeving. Wel is al op 12 augustus contact geweest met Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid over het lek. Toen konden nog geen hoeveelheden worden gemeld, weet het AD

De lekkage kwam door een zogenaamde gescheurde breekplaat en werd snel gedicht. Om lekkages in de toekomst te vermijden zijn 'formaldehyde-snuffelaars' geïnstalleerd. 

In maart kwam naar buiten dat omwonenden van de fabriek eerder wel zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Alle artikelen geladen. Overzicht →