Eindelijk: verbod op bijengif
Binnenland

Eindelijk: verbod op bijengif.

Het bestrijdingsmiddel Imidacloprid wordt door wetenschappers in verband gebracht met bijensterfte en sterfte van andere insecten, waardoor de biodiversiteit terugloopt in gebieden waar imidacloprid in het milieu terechtkomt. Om deze reden wordt het gif per direct verboden voor tuinders en kunnen natuur- en milieuorganisaties feest vieren.

Staatssecretaris van Dam heeft het verbod aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee volgende hij het besluit van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Het verbod geldt in eerste instantie voor vijf jaar en gaat eind 2016 in. Alleen bedrijven die een gecertificeerde waterzuiveringsinstallatie hebben mogen het middel blijven gebruiken, maar die bedrijven zijn er eigenlijk niet.

Spetter, pieter, pater, imidacloprid in het water...

Van Dam dreigde eerder al met een verbod als de resten van het bestrijdingsmiddel niet grotendeels zouden verdwijnen uit het oppervlaktewater. Recent onderzoek van het water in de omgeving van glastuinbouwbedrijven heeft uitgewezen dat resten van imidacloprid nog steeds aanwezig zijn.
Tuindersorganisatie LTO heeft begrip voor het weren van het middel, maar is teleurgesteld over de krappe termijn waarop dat gebeurt omdat de tuinders al hard bezig waren om maatregelen te treffen, meldt de NOS.

Alle artikelen geladen. Overzicht →