'Elite afgedreven van gewone burger'
Binnenland

'Elite afgedreven van gewone burger'.

Het referendum van vandaag gaat in de beleving van veel kiezers niet specifiek over een associatieverdrag met Oekraïne, maar over de Europese Unie als geheel en over de slinkse manieren waarop de boven-ons-gestelden ons steeds dieper in die supranationale structuur weten te integreren.
Dat verklaren enkele deskundigen tegenover het AD. "De EU is het belangrijkste motief voor kiezers", zegt politicoloog Martin Rosema. "Hun onvrede zit diep en daar is slim op ingespeeld door de initiatiefnemers van het referendum. Jan Roos en consorten hebben het gepresenteerd als referendum over de EU. Dat beeld draai je niet makkelijk meer om." SCP-onderzoeker Paul Dekker stelt dat burgers het idee hebben dat de nationale regenten doof zijn voor hun bezwaren tegen de eerste poging tot het creëren van continentale eenheid sinds die van de nazi's. "Dat komt nu naar buiten. De elite is te ver afgedreven van de gewone burger, is het gevoel. In de EU gebeuren allerlei dingen waarop gewone mensen geen greep hebben." Als punten van diepe onvrede noemt Dekker de EU-expansie met tien staten in het jaar 2004 en het referendum een jaar later, waarbij de regering er geen been in zag om de wens van ruim 62 procent van het stemvee te negeren. Uitslag, en dan? Als bij dit plebisciet de opkomstdrempel niet wordt gehaald mag Rutte het hele verhaal naast zich neerleggen. Is het percentage kiezers dat komt opdraven groot genoeg én is men in meerderheid tegen, dan is de regering verplicht de verdragstekst te 'heroverwegen'.
online polls
Alle artikelen geladen. Overzicht →