Experts: afschaffen referendum niet oké
Binnenland

Experts: afschaffen referendum niet oké.

Misschien wordt toch niet uw laatste mogelijkheid om toch nog een beetje politieke invloed uit te oefenen van u afgepakt. Een zevental 'deskundigen' veegden in een advies aan de Eerste Kamer de vloer aan met het besluit van het kabinet het raadgevend referendum af te schaffen.

Zoals u waarschijnlijk wel weet kan de Eerste Kamer wetswijzigingen van het kabinet nog blokkeren. En dus is alle democratische hoop dan ook hierop gevestigd. Om tot een weloverwogen oordeel te komen trommelde de senaat zeven 'deskundigen' (staatsrechtgeleerden en politicologen) op die hun licht hierover lieten schijnen. 

Zij maakten korte metten met het belangrijkste argument van D66-minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. Die wil de wet afschaffen omdat het bij u een misplaatste verwachting zou wekken dat het kabinet naar uw advies luistert.

De politicologen vrezen dat de burger de overheid meer zal gaan wantrouwen nu die hem een machtsmiddel afpakt. Dat dreigt des te meer als de regering een (laatste) referendum over die afschaffing inderdaad dwarsboomt.

Alle artikelen geladen. Overzicht →