Extra geld, want werkdruk bij politie is te hoog
Binnenland

Extra geld, want werkdruk bij politie is te hoog.

De politie heeft eenmalig 18,7 miljoen euro vrijgemaakt om de inzetbaarheid te vergroten en de werkdruk te verminderen. Het geld is bedoeld voor onder meer de inhuur van mensen voor ondersteunende taken als arrestantenzorg en voor het uitbetalen van overwerk.

Het extra geld staat volgens een woordvoerder los van de onderhandelingen met de politiebonden over de cao. Het heeft wel te maken met het herstelplan dat de bonden hebben ingediend, waarin de meest dringende knelpunten worden benoemd.

Met de inhuur van extra mensen krijgt de politie een grotere capaciteit en kunnen agenten zich meer richten op operationele taken. Daarnaast kunnen ze kiezen of ze overwerk uitbetaald willen krijgen of die willen compenseren in tijd.

Het geld is volgens de woordvoerder afkomstig uit de eigen begroting van de politie. "Het is een geval van onderuitputting, geld dat voor dit jaar was begroot maar niet is gebruikt en dat we nu hiervoor kunnen inzetten." Volgens hem betekent het niet een bezuiniging op andere onderdelen van de politie.

Alle artikelen geladen. Overzicht →