Tot 3K azc'ers mag blijven door fout IND
Binnenland

Tot 3K azc'ers mag blijven door fout IND.

Twee tot drieduizend asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning ontvingen onterecht een vrijstelling voor het inburgeringsexamen. Per 2015 werden de vereisten voor deze vrijstelling verzwaard, deze zijn sindsdien niet toegepast bij de aanvragen.

ANP meldt dat de oorzaak van de fout bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst ligt. Volgens Dijkhoff kunnen de vergunningen niet meer ingetrokken worden. Hij betreurt de gang van zaken en zegt dat de IND inmiddels actie heeft ondernomen. De aanvraagformulieren zijn aangepast en de informatie op de website is gewijzigd. Medewerkers hebben ook schriftelijke instructies gekregen.

Alle artikelen geladen. Overzicht →