Geen Brussels schone luchtverdrag
Buitenland

Geen Brussels schone luchtverdrag.

De EU-landen zijn er vanavond in Brussel opnieuw niet in geslaagd het eens te worden over het verlagen van nationale plafonds voor de uitstoot van schadelijke stoffen. De lidstaten steggelen al maandenlang over een voorstel van Brussel om de luchtkwaliteit in de EU het komende decennium aan te pakken.

 

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu), die de onderhandelingen sinds januari leidt, is zeer gebrand op resultaat omdat het onderwerp na 1 juli van de EU-agenda dreigt te vallen. Maar ze slaagde er niet in de landen op één lijn te krijgen.

Al sinds 2013 wil de Europese Commissie stoffen als zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), methaan (CH4), ammoniak (NH3) en fijnstof terugdringen, met 52 procent. Volgens de commissie overlijden jaarlijks 400.000 mensen vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling. Die wordt niet alleen door auto's en industrie veroorzaakt maar ook door varkens en koeien. Agrarische lidstaten willen daarom minder ver gaan.

Alle artikelen geladen. Overzicht →