'Gehaktdag' niet meer op vaste dag
Binnenland

'Gehaktdag' niet meer op vaste dag.

De vaste datum waarop het kabinet verantwoording aflegt over beleid en financiën, spottend Gehaktdag genoemd, verdwijnt. De zogenoemde verantwoordingsdag was tot nu toe op de derde woensdag in mei.
Maar het kabinet vindt zo'n vaste dag ouderwets en stelt voor om elk jaar te bekijken welke dag het beste uitkomt. De minister van Financiën kan die dag vastleggen in overleg met de Tweede Kamer en de Algemene Rekenkamer, de instantie die permanent het beleid en de uitgaven van het Rijk controleert. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) benadrukt dat het wel de bedoeling is de verantwoordingsdag op de derde woensdag van mei te houden. "Maar het staat nu niet meer keihard in de wet, waardoor er flexibliteit is." Afwijken van deze woensdag kan bijvoorbeeld als die dag in een vakantie valt of als er verkiezingen zouden zijn. De Rekenkamer is blij met de modernisering van de wet die hierop van toepassing is. Naast meer flexibiliteit zijn er nog andere veranderingen. Zo krijgt de Rekenkamer onder meer ruimere bevoegdheden voor onderzoek. Dit jaar valt Gehaktdag op woensdag 18 mei. (ANP)
Alle artikelen geladen. Overzicht →