Gemeente laat man bedelen in stadhuis
Binnenland

Gemeente laat man bedelen in stadhuis.

Een hachelijke situatie afgelopen week in het gemeentehuis in Deventer toen een man een nieuwe identiteitskaart wilde aanvragen. Toen de man contant geld wilde betalen, kreeg de man te horen dat hij alleen digitaal kon betalen. Daarop gaf de man aan geen geld op zijn rekening te hebben, waarop de gemeente de man vriendelijk verzocht om een bekende voor hem te laten pinnen.

De man eiste daarop dat de gemeente hem een schriftelijk bewijs mee zou geven, waarin vermeld werd dat hij op tijd was gekomen om zijn id-kaart te verlengen. Toen de gemeente ging overleggen,  kwamen zij met het verzoek de euro’s dan maar van iemand af te troggelen. De man had zelf geen geld op zijn rekening, omdat hij net uit de schuldsanering was en niet over voldoende liquide middelen beschikt.

Afhaalbewijs

De man sprak vervolgens verschillende mensen aan om hem te helpen, zo meldt De Stentor. Uiteindelijk schoot een onbekende vrouw de 'bedelaar' te hulp. Die heeft vervolgens de hele tijd naast de man moeten zitten en op het afhaalbewijs stonden haar gegevens, aangezien zij degene was die het bedrag gepind heeft. De Deventenaar mocht onder geen beding de gegevens van de vrouw van het afhaalbewijs afscheuren, omdat het anders ongeldig zou zijn. Ook het wisselgeld was een probleem, daar de gemeente geen cash geld in huis heeft.

Contant geld al bijna twee jaar niet meer mogelijk

De gemeente stelt echter dat er al sinds één januari 2015 niet meer contant betaald kan worden. Een woordvoerder zegt: "Andere klanten in het stadhuis vragen om te pinnen is niet gewenst. Erg vervelend wat er is gebeurd. Als een persoon niet kan pinnen verzoeken wij om te kijken naar andere mogelijkheden zoals familie of vrienden. Wij verstrekken overigens geen afhaalbewijs maar een betaalbon. Hierop staan de laatste drie cijfers van het rekeningnummer. Bij het afhalen is een geldige id-kaart nodig en geen afhaalbewijs.

Alle artikelen geladen. Overzicht →