'Gemeenten laks bij taaleis-controle bijstandtrekkers'
Binnenland

'Gemeenten laks bij taaleis-controle bijstandtrekkers'.

U inspannen om de Nederlandse taal machtig te zijn, het is slechts een marginale eis om in Nederland een outkiering buit te maken. Eerder bleek al dat bepaalde nieuwe Nederlanders, ondanks dat zij niet voldoen aan die eis, toch een uitkering vangen. Nu blijkt hoe kinderlijk eenvoudig dit in de praktijk is.

Uit een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) blijkt dat gemeenten nauwelijks of niet op deze taaleis controleren, sinds 2016 toch echt verplicht in ons land.

Die wet blijkt dus een wassen neus. Zo werd in geen enkele gemeente een bijstandsuitkering verlaagd naar aanleiding van de taaleis. Ook hebben veel gemeenten niet gecontroleerd of personen die al voor 2016 bijstand vingen de Nederlandse taal inmiddels onder de knie hebben.

Bovendien wordt er bij nieuwe aanvragen niet altijd een taaltoets afgenomen. Meer dan 140 gemeenten zijn sinds de ingang van de wet zelfs te lui geweest om überhaupt taaltoetsen af te nemen. Staatssecretaris Van Ark wil dan ook nu met hen om tafel "om afspraken te maken over een betere uitvoering van de wet", laat het NRC weten.

Alle artikelen geladen. Overzicht →