Gewelddadige games ≠ meer agressie
Tech

Gewelddadige games ≠ meer agressie.

Het is een populaire stelling dat kinderen agressiever worden door gewelddadige spelletjes en films. Voor kinderen die in een harmonieus gezin opgroeien lijkt dit echter niet te gelden. Ook bij andere kinderen lijkt het effect mee te vallen.
Dat komt naar voren uit onderzoek van Karin Fikkers, die morgen promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Duizend Nederlandse kinderen tussen de tien en veertien jaar vulden vragen in over de mate van agressie in de familie en hoeveel uur per week ze met gewelddadige media werden geconfronteerd, en hoe vaak ze zelf scholden of vochten. Kinderen uit een harmonieus gezin bleken niet vaker klappen uit te delen als ze veel gewelddadige videogames spelen. Het effect van gewelddadige media op kinderen uit kwetsbare gezinnen was beperkt. "De mate van agressie thuis voorspelt veel sterker of kinderen zelf gaan slaan en schelden dan het aantal uren gewelddadige videogames dat ze spelen", vertelt Fikkers aan de Volkskrant. Een kritiekpunt op de studie is dat er uitsluitend gebruik gemaakt is van vragenlijsten, waardoor de uitkomsten mogelijk door sociaal wenselijke antwoorden beïnvloed worden.
Alle artikelen geladen. Overzicht →