Gezondheidsrisico's kinderen door lood in grond 020
Binnenland

Gezondheidsrisico's kinderen door lood in grond 020.

De gemeente Amsterdam waarschuwt ouders van kinderen die in de grond spelen voor de schadelijke gevolgen van het lood dat in de grond zit.

Veel plekken in de hoofdstad hebben lood in de grond. Vooral in de binnenstad, vooroorlogse wijken en industriegebieden is de bodem vervuild. Dit komt bijvoorbeeld door het industrieel verleden van de stad en het feit dat benzine en verf vroeger veel lood bevatten, weet het Parool.

Lage concentraties lood kunnen al een groot negatief effect hebben op de gezondheid van kinderen van 0-6 jaar. Dat bleek eerder dit jaar uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Kinderen nemen de stof namelijk makkelijker in het lichaam op dan volwassenen. Ouders wordt aangeraden hun kinderen in zandbakken te laten spelen met schoon wit zand.

Alle artikelen geladen. Overzicht →