GL-politica wordt rapporteur extremisme
Binnenland

GL-politica wordt rapporteur extremisme.

Het kabinet benoemt Naïma Azough, Tweede Kamerlid voor GroenLinks van 2004 tot 2010, als de nieuwe speciaal rapporteur extremisme. Zij gaat onderzoeken wat goed en minder goed werkt in de strijd tegen radicalisering en extremisme in Nederland.

Minister Jet Bussemaker (PvdA) van Onderwijs en staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) van Volksgezondheid maken dat vandaag bekend op een EU-vergadering over jeugdbeleid en onderwijs, weet de Volkskrant. Azough moet in kaart brengen in welke gemeenten jeugdwelzijnswerkers, zorgprofessionals, wijkagenten, docenten en ouders weten te voorkomen dat kwetsbare jongeren zich isoleren van anderen en de Nederlandse samenleving. Daarnaast onderzoekt ze waar extremisme in een vroeg stadium wordt herkend en of daar passende maatregelen tegen zijn. Ook waar de samenwerking níet goed verloopt en de oorzaken daarvan worden in beeld gebracht. "Jongeren moeten het gevoel hebben dat er naar ze geluisterd wordt en dat ze ergens met vragen en klachten terecht kunnen", aldus Bussemaker. "Daarvoor moeten initiatieven van docenten, zorgprofessionals, jeugdwelzijnswerkers en wijkagenten met elkaar verbonden en versterkt worden."

Alle artikelen geladen. Overzicht →