Grote grazers afgeschoten
PowNews

Grote grazers afgeschoten.

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten dat er in de Oostvaardersplassen maar liefst duizend edelherten mogen worden afgeschoten om het overschot tegen te gaan. Dat er voor de kogel is gekozen in plaats van een diervriendelijk alternatief stuit op veel onbegrip, verbijstering en woede.

Alle artikelen geladen. Overzicht →