Grote schuldieschuld bemoeilijkt hypotheek
Binnenland

Grote schuldieschuld bemoeilijkt hypotheek.

Wie een flinke studieschuld heeft opgebouwd, komt vaak niet of nauwelijks in aanmerking voor een hypotheek. Daarvoor waarschuwt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). "Lenen in het 'sociale' leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning."

Dat studieschuld van grote invloed is op de hoogte van de te verkrijgen hypotheek blijkt uit een inventarisatie onder de vijf grootste Nederlandse hypotheekverstrekkers, aldus het ANP. Hoewel de regels zijn versoepeld sinds de invoering van het sociaal leenstelsel, is daar volgens het ISO bij hypotheekverstrekkers weinig van te merken.

"Aan de vooravond van het nieuwe collegejaar zal de minister open kaart moeten spelen met studenten. Lenen in het sociale leenstelsel ontneemt starters de kans op een woning", aldus ISO-voorzitter Tom van den Brink. "DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) faalt in het vervullen van haar basistaak, als zij de consequenties van lenen verzwijgt.

Alle artikelen geladen. Overzicht →