Hbo-scholieren 070 eisen einde vrije meningsuiting
Binnenland

Hbo-scholieren 070 eisen einde vrije meningsuiting.

Bronnen: hier, hier, hiero, daaro.

"Wij vragen ons echter af, is vrijheid van meningsuiting belangrijker dan de sociale veiligheid van studenten en medewerkers? Vooral wanneer deze mening wordt geuit op het platform van onze Hogeschool."

Open brief:

Geacht College van Bestuur,

Deze petitie wordt u aangeboden namens de Gender Think & Do Tank, ondersteund door talloze studenten. Wij zijn een organisatie binnen school die vecht voor gelijkheid voor alle studenten. We bestaan uit een divers team van studenten en medewerkers, allen met een passie voor (gender)gelijkheid binnen de Haagse. We zijn opgericht na aanleiding van een column van een docent, die schreef over de afleiding gebracht door de ‘dikke tieten’ van studenten en medewerkers. Hierop besloten wij dat er stappen gemaakt moesten worden om seksisme en andere ongelijkheden binnen deze school te bestrijden, en zo is de Gender Think & Do Tank ontstaan onder leiding van Kirsten van der Hul.

Wij zijn trots op de diversiteit binnen deze school. Mensen van over de hele wereld komen naar de Haagse Hogeschool om hier te studeren. Om te leren. Mensen van alle achtergronden, van alle religies. De leerlingen van verschillende achtergronden zijn de bouwstenen van deze school. En de docenten zouden het cement moeten zijn die ons verbinden.

Echter, tot onze grote spijt, is er onlangs een column verschenen op de Haagse Hogeschool website H|Nieuws, geschreven door de docent Herre Faber. Hierin beweert de heer Faber onder andere dat Islamitische vrouwen onderdrukt worden, dat Islamitische vrouwen enkel hoofddoeken dragen omdat ze anders als hoer bestempeld worden, en dat Islamitische mannen zich expliciet moeten uitdrukken tegenover seksuele intimidatie door moslimmannen.

Dit brengt ons terug naar 2015. Het jaar dat de heer Faber geschreven heeft afgeleid te raken door de ‘dikke tieten’ van studentes en medewerkers. Zelf zegt hij, ”Seksuele intimidatie is wel heel wat anders dan opschrijven dat je soms een beetje afgeleid bent.”

Wij begrijpen dat de heer Faber zich wil beroepen op de vrijheid van meningsuiting. Wij verwachten geen excuses van hem, aangezien een excuses alleen verschil maakt wanneer excuses gemeend zijn. Wij vragen ons echter af, is vrijheid van meningsuiting belangrijker dan de sociale veiligheid van studenten en medewerkers? Vooral wanneer deze mening wordt geuit op het platform van onze Hogeschool.

Kunnen jullie je voorstellen hoe het voelt om als student grote borsten te hebben, en daarna in de lessen van de heer Faber te moeten zitten? Kunnen jullie je voorstellen hoe het is om met je hoofddoek de les van de heer Faber in te lopen, de man die blijkbaar denkt dat jij onderdrukt bent, terwijl je van hem zou moeten leren? Kunnen jullie je voorstellen, dat je zit te luisteren naar de man die zegt dat jij je moet uitspreken tegen het geweld van jouw mede moslimmannen? De man die zegt dat we op hem kunnen rekenen als we ooit seksuele intimidatie ervaren (“Dan kunnen jullie op mij rekenen”- Faber) maar ondertussen zulke seksistische en Islamofobische opmerkingen maakt.

Dames en heren, wij geloven dat dit het comfort, en zelfs de sociale veiligheid van zijn studenten en collega’s in geding brengt. En het lijkt ons toch dat in een Hogeschool als de Haagse, de veilige omgeving van studenten voorop staat. Of zoals staat in de integriteitscode 2.0 “Wij willen dat alle medewerkers en studenten zich bij ons welkom, veilig en gewaardeerd voelen.”

Wij kunnen niet geloven dat de heer Faber moslimmannen de schuld geeft van seksuele intimidatie, terwijl hij zelf vrouwelijke studenten en medewerkers zich zo ongemakkelijk laat voelen. Wij kunnen niet geloven dat de heer Faber alle moslimvrouwen onderdrukt noemt, terwijl hij degene is die ze kennis zou moeten bij brengen.

Wij willen graag verandering. Wij willen de sociale veiligheid van alle studenten en medewerkers waarborgen. Het kan niet zijn dat een docent zulke seksistische dingen over zijn studenten kan zeggen zonder dat iemand iets doet, onder het mom van een open cultuur. Een open cultuur is er een waarin alle leerlingen zich veilig en gehoord voelen binnen school.

Wij willen een duidelijke en publiekelijke reactie vanuit het College van Bestuur op dit soort uitspraken. Wij willen niet dat discriminatie en seksisme gebagatelliseerd worden, wij willen het serieus genomen wordt. Daarnaast willen wij verandering door middel van een actief gender- en discriminatiebeleid. Een beleid waarin vastgesteld staat dat discriminatie en seksuele intimidatie niet getolereerd worden. Wij bieden ons uiteraard aan om te helpen dit beleid te ontwerpen.

Tot slot zouden wij het waarderen als de Haagse Hogeschool een passende reactie geeft op de uitspraken van Faber.

Laten wij samen zorgen voor een veilige cultuur op de Haagse Hogeschool zonder seksisme en Islamofobie.

Met vriendelijke groet,

The Gender Think & Do Tank, en ondergetekenden.

Alle artikelen geladen. Overzicht →