Huidige gemeenteraden moeten op de schop
Binnenland

Huidige gemeenteraden moeten op de schop.

Een gemeenteraad waarbij de leden eens in de vier jaar gekozen worden is enorm uit de tijd en moet daarom op de schop. Een groep van twintig burgemeesters en twintig wethouders wil onder de noemer "Code Oranje" het hele systeem vernieuwen. In het plan moeten er per gemeente 150 mensen komen die drie keer per jaar bij elkaar komen om het college te controleren.

Volgens het groepje gemeenteraadsvernieuwers moeten die 150 mensen per loting uitgekozen worden. Die nieuwe gemeenteraadsleden moeten gaan samenwerken met burgers als portefeuillehouders, op hele specifieke onderwerpen.

Het groepje heeft nu minister Plasterk gevraagd om de Gemeentewet aan te passen zodat er in een aantal gemeenten geëxperimenteerd kan worden met Code Oranje. Het democratievernieuwend proces heet Code Oranje, om de koppeling te maken met de weerwaarschuwing. Het is nog niet de paniek van Code Rood, maar er moet wel íets gebeuren.

Hoofdbedenker van het nieuwe gemeenteraadssysteem, burgemeester Bert Blase van Vlaardingen, zegt in Trouw dat het herontwerp nodig is om ervoor te zorgen dat de burger weer vertrouwen krijgt in de gemeenteraad.

Alle artikelen geladen. Overzicht →