CBS: Nederland loopt warm voor vluchtelingenopvang
Binnenland

CBS: Nederland loopt warm voor vluchtelingenopvang.

Hallo, barmhartige Samaritanen. Wat fijn dat de peilingsgoeroes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) netjes voor u hebben uitgezocht hoe de Nedermensch staat tegenover de opvang van vluchtelingen. Met een overweldigende meerderheid van 77 procent blijkt dat de animo voor opvang gigantisch groot is.

Slechts een schamele acht procent is hier fel tegen gekant. Dan blijft er nog vijftien procent over, zij zijn van mening dat...Oh, zij hebben hier geen mening over.

Maar hoe zit het dan met het nationale veiligheidsgevoel? Die cijfers laten een andere kant van de optimistische Nederlander zien, want alhoewel driekwart van de ondervraagden dus vrolijk wordt van het binnenhalen van immigranten, is één op de vijf Hollanders pessimistisch gestemd als het gaat over de invloed van vluchtelingen op de veiligheid binnen onze landsgrenzen.

Verrijking voor Nederland

Om nog even wat te goochelen met cijfers: 30 procent van u ziet vluchtelingen als een verrijking voor Nederland, 40 procent is het daar pertinent mee oneens.

Bron: de gebruikte grafieken zijn afkomstig van de website van het CBS.

Alle artikelen geladen. Overzicht →