Joden: 'Miss Hitler = lelijk'
Raar

Joden: 'Miss Hitler = lelijk'.

Dit is geen sneer naar wijlen Führerin Eva Braun, maar een aanval op de Britse Miss Hitler-verkiezing. De belangenvereniging voor Britse Joden noemt het evenement "mogelijk de lelijkste schoonheidsverkiezing ooit gehouden". 

Neonazi-club National Action organiseerde de verkiezing op verrassend feministische gronden. Ze wilden hun vrouwelijke volgers onder de aandacht brengen omdat zij "zelden in de spotlight staan of erkenning krijgen". De anonieme prachtnazi liet zich fotograferen met haar rechterarm in de welbekende diagonale houding, aldus JPost

De prijswinnende schoonheid legde een weloverwogen pad af tot het nazisme. "Ik wilde niet geloven dat Joden de vijand waren, ik groeide op met het idee dat ze erg lijken op Christenen. '...' Uiteindeljk werd de Joodse propaganda te overduidelijk waarna ik me aansloot bij de National Action." 

De National Action riep de vrouw in mei uit tot winnaar, maar zag zich na onrust snel genoodzaakt de foto van haar Facebookpagina te verwijderen.

 

Alle artikelen geladen. Overzicht →